Analiza KobietyTemat:  Analiza chemiczna
Przedmiot badań:  Kobieta
Symbol:  KO
Odkryta przez:  Adama
Waga atomowa:  Średnia oczekiwana 59 a.j.m.
(atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.
Występowanie:  Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.


1. Właściwości chemiczne:

1.1. Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.

1.2. Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.

1.3. Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w
obecności mężczyzny.

1.4. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).

1.5. Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie
krystalograficznej.


2. Właściwości fizyczne:

2.1. Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.

2.2. Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.

2.3. Topi się po jej właściwym potraktowaniu.

2.4. Gorzka jeśli używać niewłaściwie.

2.5. Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.


3. Zastosowanie:

3.1. Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.

3.2. Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.

3.3. Pomocna przy wypoczynku.


4. Testy:

4.1. Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w
naturalnej postaci.

4.2. Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.

4.3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.

4.4. Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.