Alternatywna skala Beauforte'a

0. cisza - Żagle zwisają swobodnie. Ster radzi sobie sam.

1. słaby powiew - Żagle zaczynają ciągnąć. Jeśli zluzujemy wszystkie szoty, ster w dalszym ciągu da sobie sam radę.

2. słaby wiatr - Żagle żywo łopoczą i łódka dryfuje bokiem na zawietrzną. Szoty trzeba niestety wybrać i złapać za ster. Wypełnienie się żagli powoduje przechył łódki, skrzynkę z piwem należy zestawić do kokpitu.

3. łagodny wiatr - Piwo nie chce już stać samodzielnie, należy je podeprzeć lub trzymać w ręku.

4. umiarkowany wiatr - Puste butelki taczają się po kokpicie, należy je zablokować pod jedną z burt.

5. żywszy wiatr - Wszystkie piwa chłodzone za burtą należy wybrać na pokład.

6. silny wiatr - Nikt nie powinien być odpowiedzialny za więcej niż jedno piwo (jednocześnie).

7. bardzo silny wiatr - Skrzynka z piwem nabiera tendencji do skakania po kokpicie. Należy oddelegować osobnika do siedzenia na niej.

8. gwałtowny wiatr - W dalszym ciągu butelkę może otworzyć pojedyncza osoba. Początkowe trudności z trafieniem do ust.

9. wichura - Butelkę należy trzymać obiema rękami. Tylko wyćwiczone osobniki potrafią samodzielnie zdjąć kapsel.

10. silna wichura - Do odkapslowania niezbędne są dwie osoby. Puste opakowania można wyrzucać jedynie na zawietrzna. Ciężko trafić do ust. Przypadki wybijania pojedynczych zębów.

11. gwałtowna wichura - Piwo ma tendencje do wypieniania się z butelki. Bardzo trudno pić. Wargi łopoczą i zęby wypadają.

12. huragan - Wszystkie otwarte butelki wypieniają się. Picie niemożliwe. Zakaz otwierania (tymczasowy).