List matki do synapo ślonsku

Pisza do Ciebie tych pora linijek,
żebyś wiedzioł, że do Ciebie pisza.
Jak tyn list dostaniesz, to znaczy że do Ciebie doszed.
Jak go niy dostaniesz, to mi dej znać, to go wyśla jeszcze roz.

Pisza do Ciebie po mału, bo wiym, że niy umisz gibko czytać.
Niydowno tata przeczytoł w jakiś gazecie,
że nojwiyncy wypadków sie zdarzo kilometer łod doma,
wiync przekludzili my sie trocha dali.

Mieszkomy teroz we fajnyj chałpce.
Jest tu pralka, choć niy jestech pewno, czy sie niy zepsuła.
Wczoraj wciepłach do ni pranie, pociongłach tyn sznorek
i pranie kajś wsionkło.
Ale przeciyż sie z tego powodu niy powiesza...

Pogoda niy jes nojgorszo. W zeszłym tydniu loło ino dwa razy.
Za piyrszym razym trzi dni, a za drugim śtyry.
Co do jakli, kiero chciołeś, to ujek Pietrek pedzioł,
że jak Ci ją pośla z kneflami, to bydzie dużo kosztować,
bo knefle są ciynżkie.
Bezto łoderwałach te knefle i wsadziłach Ci je do kapsy.

Tata dostoł robota.
Jest dumny jak pow, bo mo pod sobom jakieś pjyńćset ludzi.
Wysiywo trowa na smyntorzu.

Twoja siostra, Julka, kiero wyszła za monż, w końcu urodzioła.
Niy znomy jeszcze płci, wiync Ci niy powiym,
czy jesżeś ujkym, abo ciotkom.
Jak to bydzie dziołszka, Twoja siostra chce ją nazwać po mje.
Ino to bydzie dziwne - godać na swoja cera "mama".

Gorzyj jes z Twojim bratym, Jankym.
Zamknął ałto i łostawił we środku kluczyki.
Musioł iść do dom po drugi komplet, żeby nos wyciongnoć ze środka.
Jak się bydziesz widzioł z Gochom, pozdrów jom łody mje,
a jak niy, to ji nic nie godej.

Twoja mamula Dusia.

PS. Chciałach Ci wsadzić do listu pora złotych, ale już zaklejiłach koperta!
pa!