Rozkład jazdy dla podróżujących w stronę NiebaODJAZD - nie znacie dnia ani godziny.
PRZYJAZD - zależny od nas samych.
CENY BILETÓW - życie święte, wypełnianie rad ewangelicznych, pokuta, ufność Bogu, modlitwa, post, jałmużna, przestrzeganie przykazań Bożych, wypełnianie obowiązków.

DLA SPÓŹNIALSKICH - specjalny pociąg ratunkowy - pojednanie w godzinę śmierci. Ze względu na rygorystyczne godziny odjazdu nie polecamy - można nie zdążyć.

UWAGA...
- Bilet bez pieczątki łaski uświęcającej jest nieważny.
- Bilety są ważne tylko w jedną stronę, powrotnych biletów nie wydaje się.
- Nie radzimy wyjazdów w celach wycieczkowych. Zbyt wiele można stracić.
- Uprasza się aby podróżni nie zabierali ze sobą zbędnego bagażu, bo mogą nie zdążyć albo będą musieli czekać w czyśćcowej poczekalni bagażu, aż zostną od niego uwolnieni.
- Podczas podróży dozwolone jest przechodzenie z klasy niższej do wyższej; w drugą stronę jest to surowo zabronione. Trzeba o tym pomyśleć podczas kupowania bileów.

- WSZYSTKIM PASAŻEROM ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ PODROŻY!