Angielskie Polaków rozmowyGdy po dwóch piwach w głowie myśli wir (two beer or not two beer) a alkohol rozwiązuje język – bo ten beer, to przecież Szekspir! Polak na nocne po angielsku sili się rozmowy używając skojarzeń, które na trzeźwo nie przyszłyby mu do głowy
• I Am from Beeftown – Jestem z Wołomina
Glasgow – szkło poszło
• Don’t turn my guitar – nie zawracaj mi gitary
• I animal to you – zwierzę ci się
• I tower you – wierzę ci
• Thanks from the mountain – z góry dziękuję
• Paintings coin – obrazy Moneta
• I feel train to you – czuję do ciebie pociąg
• Without small garden – bez ogródek
• I see in boat – Widzew Lódź
• Caffe on the table – kawa na ławę
• Don’t boat Youself – nie łudź się
Garden School Band – Zespół Szkół Ogrodniczych
• Kiosk of movement – kiosk ruchu
• White without – biały bez
• Let’s go horses on the beton – poszły konie po betonie